Som marknadsledare strävar vi efter att vara "det första valet inom kvalitetstak". Vi bedriver kontinuerligt forskning på våra produkter för att kunna säkerställa att våra kunder får det tryggaste, vackraste och mest funktionella taket. Vår målsättning är att vid varje kundkontakt agera snabbt, effektivt och affärsmannamässigt och vi strävar efter att våra leveranser skall vara av hög kvalitet; kompletta, felfria och levererade vid överenskommen tidpunkt.

Om något trots allt går fel så vill vi veta det snarast möjligt. Tveka inte att kontakta oss.

Reklamationer

Mottagningskontroll

För att direkt kontrollera att leveransen är korrekt skall godset vid mottagandet kontrolleras gällande antal, produkt samt förekomst av eventuell synlig transportskada.  Gods som är förpackat skall packas upp och besiktigas senast fem dagar efter leveransen.

Rapportering av klagomål eller reklamation

Vi använder reklamationsdatabasen som ett viktigt verktyg i vår strävan efter ständiga förbättringar och det är därför viktigt att du som kund omedelbart skriftligen rapporterar eventuella avvikelser eller felaktigheter till din återförsäljare.

Vid förekomst av transportskada

Vid synlig transportskada skall skadans art och omfattning noteras på fraktsedeln och chauffören skall (direkt i samband med leveransen) kvittera och intyga bristerna i leveransen. Spara kopian. Anmäl därefter skadan inom fem arbetsdagar till din återförsäljare. Foto på skadan skall bifogas.

Dolda skador

Dolda skador (som upptäcks först vid uppackning) skall anmälas till din återförsäljare inom fem arbetsdagar från leveransens mottagande.Transportskador på gods som ej reklamerats inom ovanstående tider är ej ersättningsberättigade.

Observera att skadat gods och förpackning skall behållas för eventuell besiktning. Vid annan avvikelse (dröjsmål, fel antal, fel produkt etc.) ber vi dig att omedelbart avvikelsen till din återförsäljare.