Här kan du ladda ner Moniers prislista 2019.

Nyheter för året är bl. a:

  • Taksäkerhetssortimentet är utökat med vajersystem för gångbrygga och takstege. Vi har även certifierat ett nytt nock- och takfotsräcke samt snörasskydd för Jönåker och Vittinge. För tätskiktstak finns även ett komplett sortiment med livlinefästen, gångbryggor, takstegar mm.
  • Underlagsstakssortimentet är utökat med ett antal nya produkter, numera ingår Flexisteel, Flexilight Pro, Monarperm Pro samt YEP Plåtrems i Moniers sortiment. Divoroll Top RU utgår ur sortimentet.
  • Vi har även sett över sortimentet för Jönåkerpannan vilket innebär att vissa kulörer har blivit beställningsvara. Några få kulörer ska också utgå under 2019, se detaljerna under respektive Jönåker-produktlinje.