Takvård

Förmodligen är taket den mest slitstarka delen av ditt hus. Det ska stå emot väder och vind. Och det ska vara snyggt. Se på ditt tak, andra gör det.

Även ett tak har sina svaga punkter. Men genom att kontrollera det regelbundet kan du förlänga livslängden på taket.

Vissa saker kan du åtgärda enkelt, men det finns också tecken som tyder på att ett takbyte närmar sig. Det är alltid bättre att göra ett takbyte innan skadan är skedd. Gör det till en rutin att inspektera ditt tak ett par gånger om året. Bästa tiderna är våren och hösten, innan vintern kommer.
Tak_vard_Stor_10.jpg

1. TAKNOCKEN

Nocken är en viktig del av takets funktion. Mellan nockpannor och takpannor finns en ventilationsspalt som ventilerar mellan takpannor och undertaket, bland annat för att läkten som takpannorna hänger på skall vara torr. Denna ventilationsöppning skall samtidigt tätas så att inte löv och skräp kommer in vilket leder till att ventilationen stoppas. 
 
Se till att alla nockpannor och nockplåtar ligger rätt och att ventilationsgapet är tätat med nockband. Se till att nockbandet också ligger rätt. 
 

2. TAKETS GAVLAR

Under gavelpannor och vindskivor finns avslutningen av underlagstaket, en av takets känsligaste delar. Den går vanligtvis inte att inspektera utan att skada yttertaket. Var därför extra noga med underhållet av ytskiktet på gavlarna. Hård vind kan skada takets gavlar och vindskivor. Plåt och trä åldras snabbare än takpannorna. 
 

3. TAKETS VENTILATION, VINKLAR OCH RÄNNOR 

Genomföringar i takytan är per definition hål i taket. Dessa tätas både mot undertaket och yttertaket. Mot yttertaket tätas det ofta med hjälp av plåtar. Dessa är takets känsligaste delar och risken för stående vatten finns. Vanligtvis går det inte att inspektera undertakets tätning utan att skada yttertaket. Var därför extra noga med inspektion underhållet av ytskiktet runt genomföringar.
 
Se till att det inte samlas stående vatten. Rensa löv etc. runt och på ovansidan av ventilationsdon, skorstenar och takluckor. 
 

4. RENSA OCH TA BORT VÄXTER OCH SKRÄP FRÅN TAKET

Börja med att borsta takytan och vinkelrännor med en kvast. Spola sedan med vanlig vattenslang. Se också om det är några träd i närheten som bör beskäras. Nedfallande grenar är bland de vanligaste skadeorsakerna på tak. Kontrollera att skräp inte gått in under pannraden närmast vinkelrännan. 
 

5. KONTROLLERA TAKETS SÄKERHETSUTRUSTNING 

Stegar, taksteg, räcken och bryggor måste vara intakta och 100% tillförlitliga. Vid minsta tvekan kontakta en takläggare för en fackmannamässig besiktning.

Ladda ner checklistan som pdf