Takritningar och beskrivningar

Här kan du hitta takritningar i CAD och beskrivningar gällande olika delar av ditt tak. Vilken lösning på taket man väljer kan bero på olika faktorer bl.a. val av underlagstak (diffusionsöppet eller diffusionstätt) eller takets konstruktion (oisolerat eller varmt).  Här i menyn presenterar vi olika taklösningar med ritningar och beskrivningar under respektive kategori.

Filerna i dwg-format kräver speciell programvara.

Ventilerad undertakskonstruktion med fast undertak

Grundkonstruktion

Längdsektion oisolerat tak Vittinge T11
5-01-14pdf
5-01-14dwg
Längdsektion oisolerat tak Vittinge E13
4-01-14pdf
4-01-14dwg
Längdsektion oisolerat tak Jönåker/Zanda
3-01-14pdf
3-01-14dwg
Längdsektion isolerat tak Jönåker/Zanda
3-02-14pdf
3-02-14dwg
Tvärsektion oisolerat tak Vittinge T11
5-03-14pdf
5-03-14dwg
Tvärsektion oisolerat tak Vittinge E13
4-03-14pdf
4-03-14dwg
Tvärsektion oisolerat tak Jönåker/Zanda
3-03-14pdf
3-03-14dwg
Tvärsektion isolerat tak
3-04-14pdf
3-04-14dwg
Vinkelränna Vittinge T11
 5-18-14pdf
 5-18-14dwg
Vinkelränna Vittinge E13
 4-18-14pdf
 4-18-14dwg
Vinkelränna Jönåker/Zanda
 3-18-14pdf
 3-18-14dwg
Vittinge T11 Bruten taklutning
 5-25-14pdf
 5-25-14dwg
Vittinge E13 Bruten taklutning
 4-25-14pdf
 4-25-14dwg
Bruten taklutning
 3-25-14pdf
 3-25-14dwg
Minster Längdsektion oisolerat tak
3-101-14pdf
3-101-14dwg
Minster Tvärsektion oisolerat tak
 3-102-14pdf
 3-102-14dwg
Minster Vinkelränna
 3-114-14pdf
 3-114-14dwg
Minster Bruten taklutning
 3-116-14pdf
 3-116-14dwg

Nock- och gavellösningar

Gavel med gavelpanna
 3-08-14pdf
 3-08-14dwg
Gavel med gavelpanna och slätplåt
 3-09-14pdf
 3-09-14dwg
Valmnock
 3-17-14pdf
 3-17-14dwg
Gavel med hängskiva Vittinge T11
 5-22-14pdf
 5-22-14dwg
Gavel med hängskiva Vittinge E13
 4-22-14pdf
 4.-22-14dwg
Gavel med hängskiva
 3-22-14pdf
 3-22-14dwg
Minster Gavel med gavelpanna av plåt
 3-108-14pdf
 3-108-14dwg
Minster Gavel med slätplåtstäckning
 3-109-14pdf
 3-109-14dwg
Minster Valmnock
 3-113-14pdf
 3-113-14dwg
Minster Pulpettaksnock
 3-115-14pdf
 3-115-14dwg

Takfotslösningar

Ventilerad takfot med synlig tass Vittinge T11
 5-06-14pdf
 5-06-14dwg
Ventilerad takfot med synlig tass Vittinge E13
 4-06-14pdf
 4-06-14dwg
Ventilerad takfot med synlig tass
 3-06-14pdf
 3-06-14dwg
Ventilerad takfot med inklädd tass Vittinge Klassisk T11
 5-07-14pdf
 5-07-14dwg
Ventilerad takfot med inklädd tass Vittinge Original E13
 4-07-14pdf
 4-07-14dwg
Ventilerad takfot med inklädd tass
 3-07-14pdf
 3-07-14dwg
Minster Ventilerad takfot med synlig tass
 3-104-14pdf
 3-104-14dwg
Minster Ventilerad takfot med inklädd tass
 3-105-14pdf
 3-105-14dwg
Minster Ventilerad takfot med gesimsränna
 3-106-14pdf
 3-106-14dwg
Minster Ventilerad takfot med fotränna
 3-107-14pdf
 3-107-14dwg

Nocklösningar

Ventilerad nock alt 1
 3-23-14pdf
 3-23-14dwg
Ventilerad nock alt 2
 3-24-14pdf
 3-24-14dwg
Pulpettaksnock
 3-26-14pdf
 3-26-14dwg
Minster Ventilerad nock
 3-103-14pdf
 3-103-14dwg

Genomföringar

Anslutning till avloppsluftning
 3-13-14pdf
 3-13-14dwg
Minster Anslutning till avloppsluftare
 3-112-14pdf
 3-112-14dwg

Väggavslutningar

Väggavslutning takkupa nederkant
 3-10-14pdf
 3-10-14dwg
Väggavslutning takkupa sida
 3-11-14pdf
 3-11-14dwg
Väggavslutning takkupa överkant
 3-12-14pdf
 3-12-14dwg
Minster Vägganslutning längsled
 3-110-14pdf
 3-110-14dwg
Minster Vägganslutning sida
 3-111-14pdf
 3-111-14dwg