Teknisk dokumentation

Här hittar du all teknisk information som kan vara till nytta i ditt takprojekt.
Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på 08-555 660 61 eller takinfo@monier.com

Broschyrer

Byggvarudeklarationer

Färger och glanstal

Monteringsanvisningar

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Takritningar och beskrivningar