Projektsupport

Vi på Monier är experter på tak och ger dig råd, service och support vid takrenovering och nyproduktion. Vi stöttar dig i hela processen till ett nytt tak, från start till mål. För bästa möjliga service erbjuder vi ett systematiskt projektstöd i fyra steg som följer byggprocessens faser.

1. Projektering

Arkitekt och övriga parter i projekteringsskedet erbjuds hjälp genom ett startmöte där bl.a. följande frågor kan tas upp:

Projektering
 • Val av underlagstak 
 • Val av takpanna med nock, gavel och taktillbehör
 • Leverans av prover
 • Referensexempel
 • Gällande regelverk och branschstandard
 • Sambesök på byggplats och/eller takpannefabrik

2. Projektgenomgång

Vi erbjuder en detaljerad genomgång för entreprenör och inköpare av hur takläggningen kan genomföras. Arkitekten bjuds också in till mötet där bl.a. följande frågor tas upp:

Projektgenomgång
 • Arkitektens val av takpanna
 • Mängdberäkning av tak-, nock-, gavelpannor och taktillbehör
 • Krav på taksäkerhet
 • Detaljlösningar i förhållande till regelverk och branschstandard
 • Leveranstider
 • Leveranssätt – (t ex taklyft)
 • Utbildning av hantverkare

3. Genomförande

Inför takläggningen erbjuds takläggaren ett startmöte på byggarbetsplatsen. Till detta möte inbjuds också arkitekten där bl.a. följande frågor kan tas upp:

Genomförande
 • Orientering om gällande monteringsanvisning
 • Eventuella checklistor och kontrollscheman
 • Läktavstånd, ventilationskrav och genomföringar
 • Leveransplan – omfattning och tider
 • Goda råd, tips och genvägar

4. Överlämnande

Efter att taket lagts sammanställer vi ett byggherrepaket med bl.a. följande innehåll:

Genomförande
 • Produktdatablad
 • Byggvarudeklarationer
 • Garantibevis
 • Underhållsvägledning

Fördelar med att välja Monier

Helhetsleverantör. 
Vi är ledande experter inom Norden och Baltikum på tak och en trygg samarbetspartner i ditt takprojekt.

Historia.
Vi har en lång tradition av takexpertis; från handslaget tegel till moderna, kompletta tak.

Kompletta tak.
Vi har allt material som behövs för ett nytt tak – underlagstak, takpannor, infästning, ventilation och taksäkerhetsprodukter.

Tester.
Monier har flera forskningscentra runt om i världen. Där gör vi noggranna tester på våra produkter för att säkra att de håller för väder och vind.

Innovation.
Vi ser att taket har en viktig funktion för energibesparing och satsar därför på effektiva isolermaterial, diffusionsöppna underlagstak och solceller.