King of Roofs

ANDERSSON BYGG & TAKENTREPRENAD AB

Juryns motivering: 
”Denna takrenovering är ett fint exempel på gott takmannaskap. Genom känsla för byggnadens historia i det estetiska och hantverksskicklighet i alla delar, i det praktiska och affärsmässiga utförandet. Ett tak som estetiskt återställts till ursprungsskick men tekniskt uppgraderats för framtiden.”

 

 

DM TAK AB

Juryns motivering: 
"Ett tak med stora utmaningar, gällande allt från taklutningen till takfotskilen. Materialvalet är väl genomtänkt, både vad det gäller val av takpanna som val av taksäkerhet. Arbetet är utfört med stor yrkesskicklighet, vilket resulterat i ett mycket vackert tak. Och nog så viktigt, en väldigt nöjd slutkund.”

 

 

King of Roofs vinnare 2016
Före
King of Roofs vinnare 2016
Före
King of Roofs vinnare 2016
Efter

DTC MARK OCH BYGG AB

Juryns motivering: 
”Ett projekt med alla tänkbara utmaningar. Allt från utsattheten från vädrets makter till begränsningar till följd av kulturminnesmärkning. En entreprenör som visat prov på stor skicklighet, inte bara gällande hantverket utan i projektets alla delar. Resultatet är vackra tak av högsta kvalité.”

 

 

King of Roofs vinnare 2015
Före
King of Roofs vinnare 2015
Före
King of Roofs vinnare 2015
Efter

PLÅTSLAGARELIND AB

Juryns motivering: 
”Denna takomläggning är ett skolexempel på framgångsrikt värv. Struktur, kontroll, hantverksskicklighet och fingertoppskänsla genom hela affärs- och byggprocessen, vilket resulterat i en mycket nöjd kund och inte minst ett vackert tak. Detta är kvalité.” 

King of Roofs vinnare 2014
Före
King of Roofs vinnare 2014
Under
King of Roofs vinnare 2014
Efter
King of Roofs vinnare 2014
Efter

Vikens Plåt & Tegel AB

Juryns motivering:
”Ett mer utmanande takprojekt än detta är svårt att finna. En byggnad av riksintresse med stort kulturvärde. Stringenta krav på att material och utförande skall vara identiska med de ursprungliga från tiden för byggnadens uppförande. Ett flerårigt engagemang från entreprenören har slutligen resulterat i ett fantastiskt vackert tak, belagt med en handslagen kopia av det ursprungliga takteglet.”

King of Roofs vinnare 2013
Före
King of Roofs vinnare 2013
Under
King of Roofs vinnare 2013
Efter

Vinnare av King of Roofs 2012, Peter Byggare

Vinnare 2012

Juryns motivering:
Ett osedvanligt komplicerat tak med alla tänkbara försvårande detaljer. Renoverat med känsla, stil och skicklighet utan några genvägar.Ett lysande exempel på hur vackert ett tak kan bli med rätt material, stor omsorg och hantverksskicklighet. 

Vinnande taket 2012

Det vinnande taket 2012

Vinnaren av King of Roofs 2011, Svenska Takbeläggningar

Vinnare av King of Roofs 2011

Juryns motivering:"Ett äldre tak med flera utmaningar, anslutningar och kompletterande produkter, renoverat med ett modernt taktegel. Slutresultatet utstrålar elegans och kvalitet, samtidigt som man har lyckats bevara den gamla stilen."

 

Vinnande taket 2011

Monier King of Roofs, vinnare 2011
K-märkt flerfamiljshus från 1923 i Älvsjörondellen i Stockholm.

Vinnaren av King of Roofs 2010, Rundgrens Bygg & Snickeri AB

Vinnare av King of Roofs 2010

Juryns motivering: "Efter noggrant övervägande har vi funnit ett tak som på ett  utmärkt sätt visar hanverkarens  skicklighet att lägga klassiska tegelpannor med optimalt läktavstånd och där aktuella krav på taksäkerhet har en elegant lösning."

Hedersomnämnande gick till Peter Byggare för visad skicklighet att klara av ett komplicerat tak med anpassningar till byggnadens originalutförande.

Vinnande taket 2010

Monier King of Roofs, vinnare 2010

Vinnaren av King of Roofs 2009, Svenska Takbeläggningar AB, Älvsjö

Vinnare av King of Roofs 2010

Juryns motivering: "Ett mycket bra exempel på en komplicerad takrenovering med klassiska tegelpannor där resultatet visar mångfalden av ett tak och hur det balanserar byggnadens helhet."

 

 

Vinnande taket 2009

Monier King of Roofs, vinnare 2009

Vinnaren av King of Roofs 2008, Forkarby Snickeri & Entreprenad AB

Juryns motivering: "Ett tak med många detaljer som kräver sitt hantverk av en professionell takläggare. Med val av takpannor som passar både byggnaden och närmiljön har takläggaren skapat en helhet där Vittinge taktegel kommer till sin rätt."