Monier Projekt

En bra relation är grunden till ett fungerande samarbete.
Är du bygghandlare, entreprenör, byggherre, hustillverkare, arkitekt eller byggkonsult? Då ska du ta hjälp av Monier Projekt. 
Vi har gedigen kunskap och kan ge dig personlig och snabb service. För att förenkla processen, har du en kontaktperson genom hela projektet

VI erbjuder följande tjänster:

1. PROJEKTERING

Framgångrika takprojekt börjar ofta med ett startmöte för alla inblandade parter. Vår fleråriga erfarenhet innebär trygghet för dig. Vår kompetens förenklar din process genom regelverk och branschstandarder. Vi erbjuder även sambesök av vår representant på byggarbetsplats under projekttiden.

2. PROJEKTGENOMGÅNG

Vårt projektkontor hjälper dig med mängdberäkningar och rådgivning kring taksäkerhet samt detaljlösningar. Vår gedigna kompetens ger dig trygghet, effektivitet och du får Moniers unika 15-åriga Tätt Tak-garanti som garanterar ett bra resultat och nöjda kunder. 

3. GENOMFÖRANDE

Projektkontoret jobbar aktivt med alla inblandade parter. Detta för att bl.a genom leveransplaner kunna säkerställa effektiv logistik så att rätt sak levereras i rätt tid.
Efter avslutat projekt sammanställer vi en projektpärm med bl.a följande innehåll:

• Garantibevis
• Produktdatablad
• Byggvarudeklarationer
• Underhållsvägledning

För att hjälpa er behöver vi:

  • Produktnamn och kulör
  • Takplansritningar
  • Sektionsritningar
  • Skalenliga fasadritningar
  • Fastighetsfördelning

Kontakta oss

Monier Projekt finns tillgängligt måndag-fredag 08:00-16:30.

takinfo@monier.com
08-555 661 40