Underlagstak

Ett hållbart och friskt tak börjar med ett bra underlagstak. I vårt breda sortiment har vi tekniskt avancerade, diffusionsöppna underlagstak som tillåter taket att andas, samtidigt som de effektivt skyddar mot regn och snö. De är lätta att lägga, monteringstiden jämfört med traditionell papp halveras och allt detta gör arbetet mer kostnadseffektivt. Vi har även innovativ och traditionell bitumenbaserad underlagspapp som kan användas under de flesta takbeklädnader, inte bara takpannor utan även plåttak och låglutande tak.

VI HAR GJORT DET ENKELT FÖR DIG ATT VÄLJA RÄTT UNDERLAGSTAK

I matriserna nedan kan du se vilka egenskaper respektive produkt har för att passa till olika tak. Klicka sedan på den produkt som passar för att läsa mer.

DiffusionsöppnaVittinge OriginalDivoroll TOP RUDivoroll Prima
FrihängandeXXX
Fast underlagXXX
Falsade pannorXXX
Ofalsade pannor (Vittinge)X
Plåt på strö-och bärläktXXX
m2/rulle (täckande)52/(48)75/(70)75/(70)
Vikt per m20,35 kg0,21 kg0,18 kg
DiffusionsöppenXXX
Minsta taklutning101014
Antal klisterkanter222
BitumenbaseradeYEP 2500YEP 2200Terfelt PROBiofelt Tape
Frihängande
Fast underlagXXXX
Falsade pannorXXXX
Ofalsade pannor (Vittinge)XX
PlåtXXXX
m2/rulle (täckande)10/(9)10/(9)25/(22,5)25/(22,5)
Vikt per m22,50 kg2,20 kg0,52 kg0,52 kg
Diffusionsöppen
Minsta taklutning1010610
Antal klisterkanter2221