Taktillbehör

Här nedan finner du komplementprodukter för ditt takprojekt. Allt från specialpannor till ventilations- och säkerhetsprodukter. 

Varje byggnad och varje tak är unikt. För att säkerställa hälsa och säkerhet finns det därför särskilda lagar, föreskrifter och rekommendationer som underlättar bra lösningar på de delar av takets utformning där detta kan påverkas. 

Ett tak behöver mer än takpannor
Bara takpannor ger inget färdigt tak. Här hittar du nödvändiga produkter för att säkerställa takets funktion så väl som produkter som gör arbetet lättare eller får taket att hålla längre. Vad du behöver för kompletterande produkter just till ditt tak ser du i våra produkter, under respektive takpanna.