Tillbehör

Här är en komplett lista över alla pannor inom sortimentet Minster betongpanna;
normalpannor, halvpannor, nockpannor och gavelpannor i alla färger och utföranden. 

Bättringsfärg. läktkil, taklucka och monteringspaket, är bara några av de kompletterande
produkterna som Monier erbjuder för att underlätta montering av Vittinge klassisk tegelpanna.