Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Vittinge original tegelpanna, det vill
säga krokar, nockklammer, tegellim med mera.