Snö- och taksäkerhet

Monier har godkända snö- och taksäkerhetsprodukter som snörasskydd, taksteg,
glidskydd, plattformar, skyddsräcke med mera för Vittinge klassisk tegelpanna.