Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Vittinge klassisk tegelpanna, det vill
säga krokar, nockklammer, tegellim med mera.