Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Turmalin tegelpanna, det vill säga
krokar, nockklammer, tegellim med mera.