Tätning

Till Nova tegelpanna finns bra underlagstak, nockband och fågellist. För övergångar
finns olika tätningar, till exempel Wakaflex.