Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Nova tegelpanna, det vill säga krokar, 
nockklammer, tegellim med mera.