Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Nortegl tegelpanna, det vill säga
krokar, nockklammer, tegellim med mera.