Tillbehör

Bättringsfärg. läktkil, taklucka och monteringspaket, är bara några av de kompletterande
produkterna som Monier erbjuder för att underlätta montering av KDN tegelpanna.