Tätning

Till Hollander tegelpanna finns bra underlagstak, nockband och fågellist. För
övergångar finns olika tätningar, till exempel Wakaflex.