Taksäkerhetsprodukter

Det säkra och kompetta taket

Moniers nya taksäkerhetsprodukter är enkla och snabba att montera. De vanligaste produkterna erbjuds även som praktiska paketlösningar.

Den här takillustrationen är en teoretisk beskrivning av hur ett komplett tak kan se ut. Genom att klicka på respektive produkter i listan nedan, kommer du direkt till produktdatabladet med bild på produkt och all teknisk information.

Om du som jobbar professionellt med tak behöver hjälp med att räkna på taksäkerheten, har vi en praktisk taksäkerhetsberäknare. 

1. LIVLINEFÄSTE/SÄKERHETSKROK

För att den som befiner sig på taket ska vara säker är det viktigt att livlinefästet sitter fast ordentligt och utan problem klarar av att hålla upp personens kroppsvikt vid eventuellt fall.

2. BÄRLÄKTSTEG

Bärläktsteg används och behövs till lägre byggnader då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt. Bör kompletteras med livlinefäste.

Finns även som villapaket.

3. TAKSTEGE

Takstege används och behövs till högre byggnader (fasadhöjd över 4 meter) eller byggnader med branta tak då det finns krav på att man ska kunna ta sig upp till skorstenen på ett säkert sätt.

4. SKYDDSRÄCKE

Det finns krav på att det ska vara säkert att ta sig upp på taket. Därför måste det finnas ett godkänt skyddsräcke vid exempelvis takluckan.

5. SNÖRASSKYDD

Snörasskydd hindrar snön från att falla ner över de ställen där människor rör sig, som entréer, gångvägar osv. Vid mycket snö kan det bli tungt, därför är det viktigt att välja ett snörasskydd av högsta kvalitét. Trots snörasskydd bör man alltid avlägsna stora snömängder från taket.

Finns även som 1,2 m villapaket.

6. GLIDSKYDD

Glidskydd för väggstege används för att säkra att stegen står stadigt när man går upp på taket. Detta är ett krav från sotarna om man inte har en taklucka.

7. TAKBRYGGA

Gång-/Takbryggor krävs där man behöver förflytta sig i sidled, t.ex. mellan stege och skorsten.

Finns även som 1,2 m villapaket.

8. NOCKRÄCKE

Ett nockräcke har samma funktion som ett livlinefäste. Tack vare nockräcket kan man ha en kortare livlina när man jobbar på taket, vilket är bra vid exempelvis snöskottning.