Taksäkerhet

Det säkra och kompletta taket

Du som husägare ansvarar för att man på ett säkert sätt kan ta sig upp, arbeta och förflytta sig säkert på ditt tak. Vi har ett vältestat och heltäckande taksäkerhetssystem för alla typer av tak, även för tak med plåt och papp. Du som husägare ska kunna känna dig trygg att taket är hållbart i många år.

När du köper ett komplett tak med Moniers produkter lämnar vi en unik funktionsgaranti på taket. Vi kallar det Tätt-tak garanti och det innebär att vi garanterar att ditt tak håller i minst 15 år.

Läs mer om våra taksäkerhetsprodukter och paket.

 

SAMMANFATTNING AV MYNDIGHETSKRAV

Boverkets Byggregler ska ses som minimikrav vad gäller taksäkerheten. I matrisen nedan ser du vilka krav för taksäkerhetsprodukter som gäller för ditt tak beroende på fasadhöjd och taklutning.