Ventilation

Genom taket kommer ventilationskanaler som måste sluta tätt såväl mot underlagstak som mot takpannor. Monier har speciella tätningsringar, ventilationshuvar och avloppsluftare för yttertaket.