Tillbehör

Bättringsfärg. läktkil, taklucka och monteringspaket, är bara några av de kompletterande produkterna som Monier erbjuder för att underlätta montering av taket.