Tätning

Tätning vid nock, takfot, takfönster mm.
Det är viktigt att takkonstruktionen är torr och frisk, då håller taket längre. Börja med ett bra underlagstak. Nock och takfot är också känsliga delar på taket, då behövs nockband och fågellist. För övergångar finns olika tätningar, till exempel Wakaflex.

Även vid andra känsliga övergångar, som exempelvis vid takfönster, krävs att du är noggrann och använder rätt material för tätning. Med bra materialval och rätt installation ska de kritiska punkterna hålla lika länge som resten av taket.
Se till att använda bra tätningsmaterial från början och undvik problem i framtiden.