Snö- och taksäkerhet

Monier har godkända snö- och taksäkerhetsprodukter som snörasskydd, taksteg, glidskydd, plattformar, skyddsräcke med mera. Dessa produkter klarar alla byggnadstyper, takkonstruktioner, färger på pannor och kan anpassas till olika fasadhöjd.