Frakter

Leveransvillkor fr o m 1 januari 2015

EFTERSÖKA GODS

För att se om ditt gods har lämnat Monier och var det befinner sig använd följande web länk:

activetracing.dhl.com/DatPublic/search.do?resetForm=false&l=SV

ALLMÄNT

För samtliga leveranser från MONIER gäller nedanstående leveransvillkor. MONIER tillämpar ABM 07 och för betongprodukter branschtillägg ABM 92 BR. Med leverans avses en leveransadress med egen följesedel. Angivna mått- och viktuppgifter är cirkaangivelser. Leveranser från MONIER sker med tunga lastbilar, 4 m hög och 2,60 bred. Villkoren för leverans förutsätter därför framkomlig väg för bil med 10/16 tons axeltryck. Fullständig adress, telefonnummer samt vägbeskrivning krävs i samband med beställning. Leverans kan om lämpligt ur transportsynpunkt utföras mellan kl. 07.00–21.00. Väntetid som uppstår vid de olika leveranstyperna debiteras per påbörjad timme.

GODKÄNNANDE OM AVSTÄLLANDE AV GODS UTAN KVITTENS

Då mottagare ej har möjlighet att närvara vid avställandet av gods kan en fullmakt  lämnas till transportbolaget om att lossning får ske utan närvaro av mottagaren, kontakta Moniers kundtjänst för vidare information.

Viktigt att känna till är då:

Vid fullmakt avsäger sig mottagaren möjligheten att juridiskt hävda helförlust samt synlig skada och minskning av gods, vilket är anmärkningar som enligt gällande regelverk alltid måste ske direkt vid mottagandet och noteras på fraktsedeln.
Bevisbördan övergår på mottagaren efter det att DHL ställt av godset.

Frakt och leverans

LEVERANSTYP 1 – LEVERANS EXKL. LOSSNING

Exakt dag - kund ansvarar för lossning. Leverans kan ske från dag 3 (arbetsdagar) med exakt angiven dag, vid beställning före kl.11.00 på beställningsdagen. Kund ansvarar för avlastningen med truck eller lastmaskin. Lossningen ska utföras inom 1 timme efter det att bilen anlänt lossningsplatsen. Lossningstid därutöver debiteras köparen per timme.

LEVERANSTYP 2 – INKL. LOSSNING PÅ MARK.

Lossning kan ske med alternativt kran/truck/bakgavellift.
Leverans sker tidigast dag 3, men senast dag 5 (arbetsdagar), vid beställning före kl 11.00 på beställningsdagen. Leveransavisering sker via telefon dag före leverans till godsmottagaren.

LEVERANSTYP 3 – INKLUSIVE LOSSNING PÅ MARK - Exakt dag

Lossning kan ske med alternativt kran/truck/bakgavellift.
Leverans kan ske från dag 6 (arbetsdagar) med exakt angiven dag, vid beställning före kl.11.00 på beställningsdagen.

LEVERANSTYP 4 – UPPLYFT PÅ TAK ELLER UTPLACERING PÅ MARK

Leverans/taklyft kan tidigast ske från dag 3 (arbetsdagar), vid beställning före kl 11.00 på beställningsdagen. Besked om leveransdag erhålls vid ordertillfället. Leveransavisering sker via telefon dag före leverans till godsmottagaren.

Leverans sker med tung lastbil, 4 m hög och 2,60 m bred. Framkomlig väg krävs.
Det krävs ett utrymme, på fast underlag, som är minst 6 m brett för kranens stödben. Avståndet till byggnaden avgör hur högt/långt kranen kan lyfta. För att lyfta 15 m högt så bör avstånden mellan bil och byggnad ej överstiga 5 m. Lyft kan ej ske på hus/byggnader som överstiger 15 m i höjd. Kranen måste ha fritt utrymme, trädgrenar och elledningar får ej finnas i luftutrymmet. Det är föraren som ansvarar för lyftet och avgör om arbetet kan utföras med hänsyn till arbetsplatsens betingelser och allas säkerhet. Taklyft sker med pallgaffel.

Godsmottagaren/kunden skall tillhandahålla minst 2 man för mottagning och avlastning på taket. Ju fler man på taket, desto mindre tid går det åt för att lossa pannorna på taket. Om taklyftet kräver att chauffören ska vistas på taket, måste det finnas ett godkänt fast fallskydd eller förankringspunkt för personlig fall-skyddsutrustning. Vid eventuell avlastning av pall på byggnadsställning krävs dokumentation på maximal last som ställningen är dimensionerad för.

Bomlyft - Taklyft som beställts, men ej avbokats minst 2 arbetsdagar för planerat lyft, debiteras med två hela timmars kostnad. Exempel: taklyft som är bokat till fredag måste avbeställas senast tisdag.

Taklyft som ej kan utföras pga att ovanstående förutsättningar saknas när bilen anländer till leveransadressen, debiteras med två timmars bomlyft.

LEVERANSTYP 5 – SMÅGODS/PAKET UNDER 800 KG

Leverans sker inom 1 vecka från beställning. Beställning som sker före kl 11 på beställningsdagen kan tidigast lämna Monier dagen efter beställning. Leverans sker med bakgavellift.

LEVERANSTYP 6 – HÄMTNING AV KUND

Tidsbokning för hämtning av gods gäller. Vid beställning skall, om möjligt, dag för avhämtning anges. Minst 4 timmar före avhämtning skall transportör/kund kontakta Monier för att boka en tid. Detta för att ej onödig väntetid skall uppstå.

Geografisk Omfattning

Dessa fraktvillkor gäller till orter på svenska fastlandet.Till orter belägna norr om/i Härjedalen, Hälsingland samt Gotland är leveranstiden ev något längre. Villkor för leverans är framkomlig väg för bil med 10/16 tons axeltryck.