Tätning

Till Zanda Protector betongpanna finns bra underlagstak, nockband och fågellist.
För övergångar finns olika tätningar, till exempel Wakaflex.