Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Zanda Protector betongpanna,
det vill säga krokar, nockklammer, tegellim med mera.