Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Zanda Arktis betongpanna, 
det vill säga krokar, nockklammer, tegellim med mera.