Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Minster betongpanna, det
vill säga krokar, nockklammer, tegellim med mera