Infästning

Monier har utvecklat speciella infästningar till Jönåker Polar betongpanna,
det vill säga krokar, nockklammer, tegellim med mera.