Beställ provpanna

Du är alltid välkommen att beställa en provpanna, så du har möjlighet att se vilken profil och panna som du vill ha till ditt nya tak. Beställningen av provpannor är kostnadsfri.

Kontaktuppgifter
Du kan använda listan nedan för att beställa provpannor, men observera att du bara kan beställa 3 provpannor. Håll ner Ctrl-tangenten och välj pannorna som du önskar få.