Takprodukter

Monier har ett brett sortiment takpannor från exklusivt glaserade taktegel till kostnadseffektiva betongpannor samt alla kompletterande produkter som gör ditt nya eller renoverade tak tryggt och hållbart; underlagstak, ventilationstillbehör, infästning, taksäkerhet och tätning.