Tak- och snösäkerhet - husägarens ansvar

Ett tak ska vara säkert för den som går förbi eller behöver vistas på taket. Du som husägare är ansvarig om t ex takpannor eller snö från taket ramlar ner och skadar någon eller något. Detta finns reglerat i Boverkets byggregler.

För en god taksäkerhet krävs till exempel skyddsanordningar mot fallande snö och is ovanför entréer. Dessutom finns krav på taktillbehör för enkel och säker förflyttning på tak såsom taksteg och livlinefästen.

Monier har ett komplett sortiment av taksäkerhetsprodukter som hjälper dig att uppfylla kraven i Boverkets byggregler. Samtliga produkter är testade och utvecklade för våra tak. Allt för att du som husägare ska kunna känna dig trygg.

Pressmeddelande Snösäkerhet 
Produkter – taksäkerhet/Snösäkerhet
Takvård

Snösäkerhet