Renovera tak med gamla pannor

Med nya takpannor bibehålls känslan och karaktären på huset. Med en nyare panna som kanske är lite finare och exklusivare ökar värdet på huset ännu mer! Det är tryggt med ett nytt tak som uppfyller alla de krav och behov som ett modernt hus kräver. När taket ändå byter panna, är det energiklokt att passa på att isolera och byta ut den gamla tjärpappen till ett underlagstak som gör att taket andas!

Renovera tak med gamla pannor

Steg för steg

  1. Ta bort det gamla materialet och den gamla läkten
  2. Ta bort det gamla underlagstaket om det finns sådant
  3. Lägg nytt DIVOROLL underlagstak
  4. Montera ströläkt
  5. Montera bärläkt med avstånd anpassat för takpannorna
  6. Montera nya takpannor.
  7. Montera alla taktillbehör, som beslag, tätband, taksäkerhetsprodukter, genomföringar mm.