RENOVERA ETERNITTAK

Ett eternittak ligger ofta på äldre hus, vilket betyder att det från början troligen låg pannor på taket. Att byta tillbaka från eternit till takpannor är att återställa husets stil och charm och höja värdet. Anlita någon som har asbesttillstånd, du kan också göra jobbet själv om du använder andningsskydd och hanterar plattorna varsamt. Kostnad för deponering av eternit är ungefär samma som för blandat byggavfall. Taket blir sanerat och det känns tryggare med ett miljövänligare tak att lämna över till nästa generation.

Eternittak

Steg för steg

  1. Ta bort det gamla materialet och den gamla läkten
  2. Ta bort det gamla underlagstaket om det finns sådant
  3. Lägg nytt DIVOROLL underlagstak
  4. Montera ströläkt
  5. Montera bärläkt med avstånd anpassat för takpannorna
  6. Montera nya takpannor.
  7. Montera alla taktillbehör, som beslag, tätband, taksäkerhetsprodukter, genomföringar mm.