Information kring takpartner försäkring:

Takpartner ID

Kundnummer eller namn: ###Kundnrellernamn_16791_autocode###


Projektinformation

Fastighetsbeteckning: ###Fastighetsbeteckning_16792_autocode###
Takyta i kvm: ###Takytaikvm_16793_autocode###
Fastighetsägare/kund: ###Fastighetsgarekund_16794_autocode###

Kontaktuppgifter fastighetsägare, e-post: ###Kontaktuppgifterfastighetsgareepost_16795_autocode###
Datum för genomfört arbete: ###Datumfrgenomfrtarbete_16796_autocode###

 

Översikt

Jag intygar att materialval överenstämmer med checklista Tätt Tak Garanti samt att utförandet överenstämmer med Moniers Monteringsanvisningar: ###JagintygarattmaterialvalverenstmmermedchecklistaTttTakGarantisamtattutfrandetverenstmmermedMoniersMonteringsanvisningar_16797_autocode###

 

Helhetsintryck

Takyta 1, översiktsbild färdigt tak: ###Takyta1versiktsbildfrdigttak_16799_autocode### 

Takyta 2, översiktsbild färdigt tak: ###Takyta2versiktsbildfrdigttak_16800_autocode### 

Takyta 3, översiktsbild färdigt tak: ###Takyta3versiktsbildfrdigttak_16801_autocode### 

Takyta 4, översiktsbild färdigt tak: ###Takyta4versiktsbildfrdigttak_16802_autocode### 

 

Detaljutförande

Underarbete

Takyta 1, översiktsbild tak med underlagstak och läkt: 
###Takyta1versiktsbildtakmedunderlagstakochlkt_16804_autocode###

Takyta 2, översiktsbild tak med underlagstak och läkt: ###Takyta2versiktsbildtakmedunderlagstakochlkt_16805_autocode###

Takyta 3, översiktsbild tak med underlagstak och läkt: ###Takyta3versiktsbildtakmedunderlagstakochlkt_16806_autocode###

Takyta 4, översiktsbild tak med underlagstak och läkt: ###Takyta4versiktsbildtakmedunderlagstakochlkt_16807_autocode###

Läktning

Läktavstånd (mm): ###Lktavstndmm_16809_autocode###
Taklutning grader: ###Taklutninggrader_16810_autocode###