Vittinge moderniseras

MONIER investerar 14 miljoner kronor i Sveriges enda taktegelfabrik


En jämnare kvalitet på unika Vittingepannan och förbättringar i arbetsmiljö för medarbetarna i fabriken. Så blir resultatet efter Moniers största lokala investering under 2010. Svenska takteglets produktion säkerställs
” Det är en stor lokal investering i den kulturskatt Vittingefabriken utgör för Sverige, säger Clein Johansson, vd och konsernchef Monier Roofing i Norden och Baltikum. ”Med hjälp av modern teknik säkerställer vi inte bara produktionen, utan får även en kvalitetsökning samtidigt som det också är en personalpolitisk investering som underlättar arbetet i fabriken”.


Jämnare panna och förbättrad arbetsmiljö –resultatet
Vittingefabriken är Sveriges äldsta och enda taktegelfabrik som fortfarande är i bruk. En fabrik som förser hela landet med närproducerade kvalitetspannor gjorda av Vittinge-lera utanför Uppsala.


Ett viktigt delmoment i produktionen är lerförberedningen, en typ av grovsortering där stora stenar tas bort innan leran mals ned inför nästa förberedande steg, sumpprocessen där organisk substans oxideras bort. Allt för att få ett jämnare hållbarare taktegel. Det är här i processen investeringen kommer göra stor skillnad, Mats Jönsson, produktionschef Vittinge förklarar.


”Tidigare gick leran direkt till sumpprocessen. Efter automatiseringen bearbetas istället leran redan i första lerförberedande processen, vilket innebär att vi får en finare, mer mixad lera redan tidigt i produktionsledet. Resultatet blir en jämnare panna, inte bara ytmässigt utan också gällande färgnyans”.


”Men den största fördelen är självklart de arbetsmiljömässiga”, fortsätter Mats Jönsson.” Helautomatiseringen av produktionslinjen underlättar processen i fabriken och förenklar arbetsmomenten för de anställda. Nu blir Vittingefabriken en modern fabrik i världsklass”.

Vittinge moderniseras, ny lerförberedning