Snösäkerhet

Så här räddar du taket i vinter: MONIER ger experttips om snöröjning!

Pressmeddelande den 27 november 2012 

Rätt typ av snöröjning och underhåll räddar taket i tid

Man har spått snökaos och kallaste vintern på 130 år. Nu gäller det att minska riskerna för takras redan nu. Kom ihåg, att taket mår bra är en förutsättning för ett friskt hus. Det finns en rad förebyggande aktiviteter man kan göra på sitt hus eller sitt fritidhus. Förutom rätt typ av snöröjning gäller det även att titta på takets friskhet och ålder. Något man gör med en så kallad ”tak-check”, där taket undersöks ordentligt både in- och utvändigt.


MONIERs proffstips på förebyggande snöröjning:

  • Eftersom snöns densitet kan variera mellan 30 kg – 400 kg per kubikmeter är det svårt att veta när ett tak behöver skottas. Det kan dock finnas fler skäl till att skotta sitt tak, exempelvis för att förebygga snöras.
  • Om man bedömer skottning som nödvändigt är det viktigt att man gör det på ett säkert sätt. Säkerhetslina skall användas och den skall hållas sträckt under arbetet.
  • Försök skotta jämnt, snedfördelning av snö kan göra mer skada då tyngden blir omfördelad mot konstruktionen. Försök att avlasta taket succesivt på ömse sidor om nocken.
  • Ta inte bort all snö, du kan av misstag skada pannor, plåt, tegel och takpapp. Lämna ungefär 20 centimeter snö kvar på taket, då minskar risken att halka och att man skadar takmaterialet. Ett normaltak som lagts professionellt har, beroende på val av takpanna, en livslängd på minst 40 år. Vilket också kan vara fördelaktigt inför nästa vinter att se över. Är man det minsta osäker om att själv gå upp på taken bör man ta professionell hjälp.

För att se  Moniers snösäkerhetsprodukter, titta i vår produktkatalog.

Läs gärna mer om husägarens ansvar när det gäller tak- och snösäkerhet.