Framtidens tak fuktsäkrar småhus

lösningen är underlagstak som andas och isolering som minskar andelen kalla ytor i konstruktionen

Pressmedelande den 11 februari 2011

718 000 småhus har fuktskador enligt Boverkets alarmerande rappor och problemen finns framförallt på vind där varm luft kondenseras mot kall takkonstruktion. Kombinationen av moderna underlagstak som andas likt modern sportjacka och isolering är lösningen som fuktsäkrar husen, visar MONIERs mångåriga forskning. Samtidigt som husägarna sparar både energi och reda pengar.

”Många tror att endast god ventilation kan hjälpa att fuktsäkra ett gammalt hus, tyvärr räcker inte detta”, berättar Johan Nuder, takexpert på Monier Roofing Sverige, som studerat om hur vi får energisäkra och fuktsäkra framtida taklösningar.

”Enligt studier på Moniers laboratorium vi utfört, är lösningen på fukten att taket andas likt en modern sportjacka, fortsätter Johan Nuder. ”Tänk Goretex material, där fuktig luft släpps ut samtidigt som taket skyddar mot väta. Den här typen av diffusionsöppnat underlagstak i kombination med rätt typ av isolering som minimerar andelen kalla ytor som fuktig luft kan kondensera emot är lösningen. Något vi har lång erfarenhet från andra marknader där diffusionsöppnat underlagstak har varit ett naturligt sätt att energi- och fuktsäkra hus”.

Ny typ av fuktsäkrande isolersystem

Isolering i hus har en vid sidan av takkonstruktionen en nyckelfunktion för att fukt och mögelsporer inte ska utvecklas. Varför det i MONIERs undersökningar även ingått omfattande beräkningar och undersökningar för att ta fram ett isolermaterial som inte bara sparar energi utan också fuktsäkrar huset och ökar komforten under sommarperioden. En helt ny typ av system för tilläggsisolering, som nu under våren genomförs på pilotinstallationer.

Så här fuktsäkrar du huset på bästa sätt enligt Johan Nuder, Monier Roofing Sverige:
1. Minimera andel fuktig luft som kondenseras mot kall yta. Luftläckaget ska minimeras till vindsutrymmet, vilket åtgärdas genom ventialtionsutrustning och diffusionsskikt.

2. Öka möjlighet till att utfälld kondens kan torkas ut. Man låter taket andas genom diffusionsöppna tak och ersätter tät takpapp mot modernare material.

3. Minimera andelen kalla ytor som varm fuktig luft kan kondensera mot. Man använder alltså modern isolering som ökar graden av energibesparing, samtidigt som man minimerar kalla ytor i takkonstruktionen (fukteliminering) och isolerar bort värmen under varma sommardagar (komforthöjning). MONIER lanserar den här typen av ny isolering under 2011

4. Prioriterar tak och takrenovering i sitt hus.

”Ett välmående tak lagt med moderna material och tekniker, förlänger livslängden på hela huset, sparar miljö och energi samtidigt som den minskar fuktproblematiken. Det är dags för husägare att börja prioritera sina tak, framför renovering av kök och badrum som nu anses mer trendigt”, avslutar Johan Nuder.

Mer information om Moniers underlagstak

Boverkets rapport