Årets takläggare DM TAK AB vinner med ett Hollander-tak från Monier

Monier Roofing har utsett ”King of Roofs” sedan 2007 för att lyfta fram speciellt yrkeskunniga takläggarföretag i Sverige. Årets bästa takläggare 2016 heter DM TAK AB från Stockholm.
Det vinnande objektet ligger på Skinnarviksringen 16 på Södermalm i Stockholm och blickar ut mot Mälaren.  Detta vackra hus som rymmer lägenheter och kontor är byggt 1924. På taket fanns sedan tidigare gamla, falsade Heby taktegel och med respekt för byggnadens karaktär rekommenderade DM TAK kunden takteglet Hollander, som ligger närmast till form och utseende jämfört med den ursprungliga pannan.  ”Jag tycker att det är något speciellt med  Hollander-teglet, det ger verkligen ett levande intryck. Och med dess moderna falssystem blir det enkelt att lägga ett tätt och hållbart tak”, säger David Frykman, VD på DM TAK. 

 

Skinnarviksringen 16 på Södermalm, Stockholm
Skinnarviksringen 16 på Södermalm, Stockholm

Det valmade taket gör att en stor del av helhetsintrycket ges av taket. 50 graders lutning på huvudtaket ställde höga krav på arbetarna under takrenoveringen. DM TAK valde 50 mm bred bärläkt istället för 38 mm för att kompensera belastningen av pannorna på det branta taket. 

Några utmaningar som dök upp var skicket på koppardetaljerna som var oklart från början. På grund av avsaknad taksäkerhet var det en utmaning att göra takbesiktnig på vissa delar av taket i offertstadiet. Det visade sig vara hål på många ställen i hängrännorna så dessa byttes också ut. Ett annat problem med hängrännorna var att huset lutade så mycket så DM TAK fick ta till fallet på de nya hängrännorna mer än vanligt för att få ordentlig avrinning. Det tillverkades även nya huvar av koppar som har ett smart integrerat fågelnät av koppar som följer med ”locket” när huven öppnas.
De små fönsterkuporna var i dåligt skick. Ståndskivorna på de stora kuporna fick bytas ut för att kunna anpassas till de nya pannorna. Ny fasonering i nederkant på kopparnederbeslagen anpassades till de nya pannorna på både kupor och skorstenar.

 

Gamla taktegel från Heby
David Frykman, DM TAK

Husets tak fick nya snörasskydd och DM TAK valde 3-rörsmodellen som de tyckte passar de äldre husen bättre. Även gångbryggor, stegar och  skyddsräcke framför takluckan monterades för framtida säkrare arbetsförhållanden för alla som behöver vistas på taket.

”Säkerhet värderas väldigt högt hos oss, vilket betyder att alla nödvändiga taksäkerhetsdetaljer skall monteras på taket, det är en billig livförsäkring. Vi töjer inte på arbetsmiljölagen någonstans heller, t ex  finns det alltid byggnadsställningar på alla våra jobb. Det som inte alla privatpersoner är medvetna om är det faktum att när man hyr in takläggare ska man tänka på att man själv är byggherre och då ansvarar man för dessa yrkesmänniskors säkerhet ute på bygget”, konstaterar Vanessa Frykman.

”Vi vill leverera den högsta kvalitén av takarbeten både inom takmålning och takomläggning och därmed sätta en ny förbättrad standard som inspirerar andra takentreprenörer att göra likadant. Kvalitét är ledande ordet genom hela processen, vi är väldigt noga med våra kvalitetsledare och arbetsledare och följer upp alla våra takjobb.” avslutar Vanessa Frykman.

 

Fakta ’King of Roofs’ takläggartävlingen

• Takläggartävlingen ’King of Roofs’ har arrangerats sedan 2007 och är öppen enbart för takläggare inom Monier Takpartner nätverket. Målsättningen är att öka yrkesstoltheten bland takläggare och samtidigt lyfta fram duktiga och seriösa hantverkare.
 En takläggare kan tävla med ett eller flera tak. Varje bidrag skickas in med före- och efterbild samt beskrivning av tillvägagångssätt, materialval och särskilda utmaningar takläggaren ställts inför.
 Bidragen undersöks och bedöms efter; estetisk lösning, teknisk lösning, utnyttjande av taktillbehör och specialkomponenter, takmannaskap, det vill säga nöjd kund, god lönsamhet, fackmannamässighet, bra och säkra arbetsförhållanden.
 ’King of Roofs’-tävlingen arrangeras av Monier i alla nordiska och baltiska länder. Detta för att lyfta fram många duktiga nationella hantverkare.

DM TAK AB

DM TAK HB grundades av David Frykman 2001 och ombildades till aktiebolag 2007. Han började själv arbeta på tak 1991 redan som 15-åring och takarbeten har funnits inom familjen i hela tre generationer där Davids far Bosse var den första takläggare i familjen. DM TAK AB jobbar med takarbeten inom takmålning och tegel- och betongtakomläggning och anställer 22 personer. DM TAK AB har blivit Dagens Industris Gasellföretag både 2013 och 2015. DM TAK har under de senaste fyra åren bedrivit "Takmålarskolan" som är ett internt utbildningsprogram för takmålare och med expanderade markytor i Skogås drar DM TAK även igång Takläggarakademin under 2016/2017 vilket är en omfattande utbildning för att erbjuda takläggare som vill jobba på DM TAK att bli proffs på takläggning.