Monier testar och utvecklar

Ett tak får stå ut med mycket. Och i Braas Moniers forskningscentra ännu mer. Noggranna tester genomförs kontinuerligt på produkter relaterade till tak.

BRAAS MONIER har flera forsknings- och testanläggningar runt om i världen. Forskningen handlar inte bara om att utveckla takpannor utan också om komponenter och specialpannor. Innan en ny produkt lanseras genomgår den stenhårda tester.

Monier forskar

Testerna vi gör sker vanligtvis inom följande områden:

UV-strålningstest:

Solljus bryter ner plast och polymerer i pannornas ytskikt. Därför är det viktigt att testa denna tålighet noggrant.

Frostbesständighet

En skadad panna kan släppa in vatten som kan ge orsak till frostsprängning.

Erosion

Regnvatten är surt och i områden med luftföroreningar kan surheten skapa frätskador. Därför testas material och ytskikt för att stå emot detta.

Snabba temperaturväxlingar

Yttemperaturen på en panna kan växla 50°C på bara några minuter. Dessa snabba förändringar kan ge upphov till mikroskopiska sprickor i ytan. Genom dessa tester säkerställs också att nationella byggkrav och normer uppfylls, liksom den långsiktiga kvaliteten.

UNIK GARANTI

Monier är den enda takleverantör som lämnar en funktionsgaranti på taket. Vi kallar det Tätt tak-garanti och det innebär att vi garanterar att ditt nya tak håller tätt i minst 15 år.

För att garantin ska gälla krävs att du använt dig av våra produkter och att dessa är monterade enligt våra monteringsanvisningar.

Detta är en unik garanti eftersom den vanligen förekommande produktgarantin endast garanterar den enskilda takpannans frostbeständighet, hållfasthet och täthet.

Monier är ledande inom tak, alla våra taklösningar är noggrant testade och tillverkade för vårt tuffa klimat.

Här kan du läsa mer om Tätt tak-garantin.

Read more about the Monier Group