Proffskontakt

TEKNISKA KONSULTER    
Johan Johansson08-555 660 00takinfo@monier.com
Håkan Edberg08-555 660 00takinfo@monier.com
KEY ACCOUNT MANAGER                    
Niclas Olsson070-669 96 33niclas.olsson@monier.com
kontaktpersoner mot återförsäljare
Magnus Eriksson (Säljchef)073-625 74 23magnus.eriksson@icopal.com
Niclas Rönngren (Norr)073-625 37 90niclas.ronngren@icopal.com
Torbjörn Hedlund (Mellan)070-108 03 58torbjorn.hedlund@monier.com
Christer Hammar (Stockholm)070-972 99 42christer.hammar@monier.com
Tommy Gerber (Mälardalen)070-603 89 97tommy.gerber@monier.com
Niklas Björck (Öst)072-749 69 59niklas.bjorck@icopal.com
Royne Dahlqvist (Väst)070-200 04 30royne.dahlqvist@monier.com
Per Ekvall (Sydväst)076-870 97 20per.ekvall@monier.com
Marie Hildingsson070-312 52 70marie.hildingsson@monier.com
KONTAktpersoner husfabriker          
KAM Magnus Jonsson073-625 74 09magnus.jonsson@icopal.com
KAM Kristian Stenfelt072-520 99 55kristian.stenfelt@wijo.se

 

Om du är föreskrivare, arkitekt, projektör eller byggentreprenör är du välkommen att kontakta oss för rådgivning kring produkt- och systemval.

KONTAKTPERSONER PROJEKTFÖRSÄLJNInG
Roberto Hedberg070-625 45 10roberto.hedberg@icopal.com
Tommy Pemer070-340 46 02tommy.pemer@icopal.com
Peter Nerman073-625 74 30peter.nerman@icopal.com
Mikael Rydhage073-082 36 25mikael.rydhage@icopal.com