Monier Takshop

Det bästa sättet att köpa tak.

Takshoppen är det moderna sättet att sälja tak. Inomhus, oberoende av väder och vind. Dvs den miljö i vilken du som konsument är van vid att överväga och utvärdera investeringar i ditt hus. En takshop innehåller all information som man som takköpare behöver. Shopen är delad i tre avdelningar: Inspiration med vackra bilder och presentation av olika takpannor. Produktdelen med prov på pannor i olika färger och former. Och en metoddel, med praktiska och pedagogiska exempel på tekniska lösningar vid takläggning. Här kan man alltså gå från att titta på bilder, känna på de riktiga produkterna och lära sig hur man lägger tak.

Är du intresserad? Takshopen är ett av de verktyg du får tillgång till som medlem i vår Partner Club. Ta kontakt med oss för att få ännu mer information.